www.spark-invest.online

Park Invest

Klikněte zde pro podání žádosti o půjčku nebo pro simulaci

Park Invest je odborníkem na finanční řešení pro financování projektů a restrukturalizace úvěrů. Jako přední zprostředkovatel restrukturalizace úvěrů na francouzském trhu je Park Invest její pověst odborníka a oddanost klientům. a partnery.

Jaký je účel projektu Park Invest?

Posláním společnosti Park Invest je hledat finanční řešení, která vyhovují všem profilům a potřebám, pokud jde o žádosti o úvěr. Park Invest tak funguje jako bankovní zprostředkovatel. Bankovní zprostředkovatel je neutrální profesionál, který neposuzuje situaci klienta. Je nejlépe vyškoleným poradcem, který dokáže najít pro klienta nejvhodnější individuální řešení. Je ústřední kontaktní osobou, která podporuje zákazníka v jednotlivých krocích žádosti o úvěr a zabraňuje všem zdlouhavým krokům, zejména pokud jde o kontaktování různých úvěrových institucí.

Varování před finančními akciemi

Park Invest seznamuje veřejné subjekty, které chtějí investovat, s riziky spojenými s investováním do finančních cenných papírů, tj. riziky nebezpečí, ústavními riziky a riziky likvidity, z nichž některá nemusí vést ani k částečné ztrátě. Bude vám připomenuta celková výše původně investovaného kapitálu. Před zadáním pokynu doporučuje Park Invest seznámit se s informacemi o finančních cenných papírech, transakcích, jejich vlastnostech a případech rizika, které jsou k dispozici na internetu i jinde. Park Invest Overnimmt keine Verantwortung für die Folgen der Overmittelten Aufträge, die Beobachtung von Finanzereignissen durch einen Kunden aufgrund von, aber nicht nur, fehlende Kenntnisse Over Märkte und Risiken. Investoři by měli provést vlastní analýzu rizik a v případě potřeby se předem poradit se svými právními, finančními, daňovými, účetními nebo jinými odbornými poradci. Pokud jste daňovým rezidentem Francie a chcete využívat služeb společnosti Park Invest, měli byste se ujistit, že jsou v souladu s platnými zákony. Společnost Park Invest nemůže nést odpovědnost za porušení těchto ustanovení. Pokud Park Invest poskytne investorům rady, informace nebo doporučení, nenese Park Invest odpovědnost za přiměřenost těchto rad, informací nebo doporučení. Park Invest doporučuje pečlivě si přečíst kapitolu "Rizikové faktory" ve Zvláštních obchodních podmínkách fondu Park Invest CTF. Investiční produkt Park Invest bez kapitálové záruky a s omezenou likviditou je určen široké veřejnosti. Abych mohl investovat do projektů dlužníků Park Invest a mít z nich prospěch, mohu být kromě nabízených úrokových sazeb považován za profesionálního investora ve smyslu článku L. 533-16 měnového a finančního zákoníku. Klasifikace jako profesionální klient znamená nižší úroveň ochrany a uděluje status neprofesionálního investora. Park Invest má právo přijmout nebo odmítnout potenciální investory jako profesionální klienty v závislosti na svém posouzení jejich schopností, zkušeností, finančních znalostí a finanční způsobilosti přijmout investora sám.

Náš závazek

Konkrétní činy, které respektujete a ke kterým nás zavazujete.
Vynaložení prostředků č. 1 1 Je moudré klientům poradit a pomoci jim správně se rozhodnout. Abyste se mohli správně rozhodnout, musíte tomu rozumět. Proto se vám poradci Park Invest snaží představit a vysvětlit všechny možnosti financování, ať už se na nás obrátíte jakýmkoli způsobem.
Vynaložení prostředků č. 1 2 Sledovat své klienty v dobrých i špatných časech je chytré. Když se něco nepovede, potřebujete účinného partnera. Park Invest vytvořil agenturu pro prevenci zadluženosti, díky jejímuž nasazení se nám podařilo snížit počet případů přijatých Banque de France o 36 % (tj. o 50 % rychleji než na celém trhu!).
Vynaložení prostředků č. 1 3 Zjednodušování a usnadňování života našich zákazníků a projektů je chytré. Technologie by neměly způsobit, že ztratíme to, co nám dávají, pokud jde o rychlost a bezpečnost. Proto když Park Invest zavádí řešení, která vás činí nezávislejšími, jako je například elektronický podpis, vytváří Park Invest také záruky elektronické reputace, aby ochránil vaše osobní údaje.
Vynaložení prostředků č. 1 4 Je moudré ctít důvěru našich klientů v nás. Věrnost si nemůžete koupit, ale musíte ji odměnit. Proto jsme například vytvořili platformu pro spolupráci MySo+, aby naši zákazníci mohli využívat výhod, které jsme vyjednali s mnoha partnery.
Vynaložení prostředků č. 1 5 Je moudré rozvíjet naše nabídky společně s našimi zákazníky. Potřeby našich zákazníků znají nejlépe sami zákazníci. Společnost Park Invest vytvořila platformu pro společné navrhování a testování, která zapojuje zákazníky do navrhování a vývoje budoucích produktů a služeb.
Vynaložení prostředků č. 1 6 Dává smysl dát zákazníkům možnost volby. Přístup k informacím je pro naše zákazníky nejlepším způsobem, jak porovnat naše nabídky a vybrat si tu nejvhodnější pro svůj projekt. Respektujeme jejich rozhodnutí a vždy nabízíme možnost volby. K našim zákazníkům se chováme moudře, stejně jako k závazkům, které na našem trhu existují.